Kategori Arşivleri: Genel

5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU MD.17’YE GÖRE VAKFINTAŞINMAZI KENDİ ADINA TESCİL VE TALEP KOŞULLARI

VAKIF KAVRAMI VE TÜRK VAKIFLAR MEVZUATININ OLUŞUMU Mevcut vakıflar kanununun yazımızın  konusu olan maddelerini incelemeden önce, kısaca vakıf kavramının üzerinde durmak ve dönemlere göre değişiklik göstermiş olan vakıflar mevzuatımızın gelişiminden bahsetmekte fayda var.   Vakıf Kavramı   Vakfın Tarihçesi ve Türk Toplumlarındaki yeri   Vakıf kavramının tarihçesi incelendiğinde bu konuda bir çok ihtilafın bulunduğu görülmektedir.

TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA MÜTERAFİK KUSUR

Müterafik kelimesi Osmanlıcada “birliktelik” anlamına gelmektedir ve “birlikte kusur” anlamında kullanılmaktadır. Tazminat Hukuku çerçevesinde müterafik kusur, zarar görenin; zararın meydana gelmesinde veya zararın artmasında etkisinin bulunduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. Bir başka anlatımla müterafik kusur, zarar görenin kusura katılımı anlamına gelmektedir. Müterafik kusur halinin bulunduğu durumlarda 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesi gereğince tazminat hesaplamasından

Uzlaşma

İki taraf arasında çözüme ulaşamamış sorunlar için, uzlaşma mahkemeler için alternatif çözüm yoludur.  Ceza hukukunda uzlaştırma, soruşturma davasında tarafsız kimselerin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın sonu çözülmesi için mağdurun ve failinin iletişim kurduğu süreçtir. Arabuluculuk ve uzlaşma arasındaki fark uzlaştırıcının bu süre içerisinde herhangi bir taraflara, bağlayıcı olmamakla birlikte uzlaşma teklifi sunmakla yükümlü olmasıdır. Bununla birlikte arabulucu böyle

İş Kazaları Ve Avukat Temini

İş Kazaları tazminat davaları: Bir işverenin işyerinde çalışan işçinin iş sebebi ile yaranması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan maddi ve manevi tazminat davasıdır. İş kazaları hem asıl işverene ve hem de tüm alt işverenlere (taşeron) karşı açılabilir. İş Kazası sayılan haller Nelerdir? İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu

İş Hukuku Davaları

İş hukuku temel anlamda iş hukukunun işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. Söz konusu iş hukuku olduğu zaman yalnızca hizmet akdinden doğan ve bağımlı hizmet yükümlülüğü içerisinde olan insan ilişkilerini de kapsamaktadır. İş hukuku çalışan, işveren ve devlet ile ilgili ilişkileri düzenleme amacıyla yola çıkmaktadır. Devletin iş hukuku süreçlerine müdahil olması