Etiket Arşivleri: tazminat hukuku

TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA MÜTERAFİK KUSUR

Müterafik kelimesi Osmanlıcada “birliktelik” anlamına gelmektedir ve “birlikte kusur” anlamında kullanılmaktadır. Tazminat Hukuku çerçevesinde müterafik kusur, zarar görenin; zararın meydana gelmesinde veya zararın artmasında etkisinin bulunduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. Bir başka anlatımla müterafik kusur, zarar görenin kusura katılımı anlamına gelmektedir. Müterafik kusur halinin bulunduğu durumlarda 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesi gereğince tazminat hesaplamasından