HUKUKİ DANIŞMANLIK – KORUYUCU/ ÖNLEYİCİ AVUKATLIK

Avukatlık , sadece dava aşamasında gerçekleştirilen bir meslek değildir. Sosyal yaşamın bir zorunluluğu olarak gündelik hayatta gerçekleştirdiğimiz hemen hemen her fiilimizin veya düşüncemizin  hukuki olarak bir sonuç yaratma potansiyeli mevcuttur. Ülkemizde her ne kadar avukatlara son çare olarak dava açılmadan hemen önce veya açıldıktan sonra başvurulsa da , koruyucu / önleyici avukatlık kavramına göre, iş hayatı veya gündelik hayatta hukukun fazlaca tesir ettiği noktalarda önemli kararlar almadan önce bir avukattan yasal danışmanlık / önleyici avukatlık hizmeti alınması , ileride yaşanabilecek sorunları en aza indirgeyecektir. Ticari hayatta uzman olunan bir konuda dahi işin hukuksal boyutunda çok basit noktaların kaçırılması veya öngörülememesi olağandır. Yanlış veya özensiz yapılan bir işlemin daha sonra bir uyuşmazlık yaratması kaçınılmazdır ve uyuşmazlık sonucu dava aşamasına geçilmesinin hem maddi hem de manevi açıdan düzeltilemeyecek sonuçlar yaratması olasıdır. Mahkemeye taşınmış davalar, büyük oranda zamanında gerekli hukuki danışmanlık hizmetleri alınmadan yapılan işlemlerden kaynaklanmış uyuşmazlıklardır. Bu nedenle riskleri azaltmak isteyen ve rahatlıkla önlenebilecek hataların ileride geri dönüşü olmayan zararlara sebebiyet vermesini istemeyen bilinçli müvekkil / müvekkil adaylarımıza öncelikli tavsiyemiz koruyucu avukatlık hizmetine başvurmaları ve doğabilecek tehlikelere karşı doğru pozisyon almalarıdır.

Bu nedenle koruyucu / önleyici avukatlık hizmeti kapsamında müvekkillerimizle kurduğumuz hızlı iletişim kanalları ile, hangi konuda olursa olsun ileride doğabilecek sorunları önceden tespit etmekte, müvekkillerin buna karşı hukuki önlemleri önceden almalarını sağlamaktayız.

Sunduğumuz hizmetlerden bazıları ;

 • Her türlü iş alanında müvekkilin taraf olduğu sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Müvekkillerin taraf olmadığı sözleşmelerin yorumlanarak bilgi verilmesi
 • Şirket personellerine çalıştıkları alanlara özgü hukuki eğitimler verilmesi,
 • Şirket yönetim kadrosuna çalıştıkları alanlara özgü hukuki eğitimler verilmesi,
 • Müvekkillerin çalıştıkları sektörlere göre güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgilendirilmeleri,
 • Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 • İş sözleşmelerinin denetimi ve düzenlenmesi,
 • Üçüncü kişi ve kurumlarla yapılacak müzakere ve toplantılara müvekkilleri temsilen katılım sağlanması
 • Hukuki sorunlara yönelik dava öncesi ön çözüm olarak 3. kişilere ihtar çekilmesi veya çekilen ihtara karşı izlenecek yolda müvekkile hukuki destek sağlanması
 • Hukuki sorunların çözülmesi için arabuluculuk ve uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi
 • Müvekkillerin ticari ilişki içinde oldukları veya olacakları şirketlere ilişkin inceleme yapılması, önemli noktalarda müvekkillerin bilgilendirilmesidir.

Yukarıda saydığımız hizmetlere benzer çok sayıda hizmet, koruyucu/önleyici avukatlık hizmetlerimiz kapsamındadır. MTG Hukuk ve Danışmanlık olarak öncelikli amacımız, hukuki ihtilaf doğmasına dahi mahal vermeden müvekkilin haklarının korunması ve müvekkili daima güçlü pozisyonda tutmaktır.