Bilişim ve İnternet Hukuku

Teknolojinin geldiği nokta düşünüldüğünde bilişim artık hayatımızın her anında bizimle beraber hareket eden bir sanal gerçeklik. Bu gerçekliğin yasalar yolu ile düzenlendiği hukuk dalı ise bilişim hukukudur. Bilişimin teknolojilerinin ve internetin gelişme ve yayılma hızına paralel olarak bilişim hukuku da her geçen gün yeni yasalar ve yeni hukuki terimlerle genişleyen bir hukuk  dalı olduğu için, bu alanda özellikle genç ve dinamik bir avukat kadrosundan yardım almak kesinlikle en doğru karar olacaktır. Bu nedenle bilişim hukuku ile ilgili bir uyuşmazlık veya suçun söz konusu olması durumunda tereddütsüz bir şekilde MTG Hukuk olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu kapsamda en yaygın hizmetlerimiz şunlardır ;

 • Web sitelerinin içeriğinin yayından kaldırılması, cevap ve düzeltme haklarının kullanılması,
 • Mesafeli alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İnternet kullanıcı sözleşmeleri ile hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyitler,
 • Kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking),
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde e-ticaretin düzenlenmesi, 
 • Bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen suçların soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin takibi,
 • İnternet yoluyla oluşan haksız rekabet davaları ile fikri ve sınai mülkiyet hukuku ihlallerinin çözümü,
 • Alan adları hakkında uyuşmazlıkların çözümü,
 • Erişimin engellenmesi işlemlerinin takibi,
 • İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları,
 • Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları,
 • Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları,
 • Banka ve kredi kartların kötüye kullanılması suçu,
 • Diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları.