SİGORTA HUKUKU

Sigortacılık mevzuatı ülkemiz hukuk sistemindeki en dinamik alanlardan birisidir. Sürekli değişen ve güncellenen Sigortacılık kanunu, yönetmelikleri, Poliçe genel şartları ve tazminat hesaplama teknikleri, müvekkillerin haklarının savunulması açısından bu alanda uzmanlaşmayı zorunlu kılmaktadır.

Sigorta hukuku, sigortacının zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun meydana gelmesi halinde, bunun ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeleri ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlendiği gibi, sigortacının da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcu doğmaktadır. Sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ortamda ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak üzere Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir.

MTG Hukuk ve Danışmanlık olarak, bu alanda uzman olan ekibimiz ile sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları güncel hukuki yaklaşımlarla en hızlı şekilde sonuçlandırmaktayız. Uyuşmazlığın esasına göre mahkemelerin yanı sıra  hızlı yargılama usulü olan Sigorta Tahkim Komisyonu’na da başvurularak, zarara uğrayanların yasal tazminat hakları  eksiksiz ve hızlı bir şekilde tahsil edilmektedir.

Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

MTG Hukuk ve Danışmanlık olarak, tazminat doğuran olayın ülkemiz sınırları içerisinde olması koşuluyla hangi şehirde gerçekleştiğine bakılmaksızın hizmet vermekteyiz. Yurtdışında meydana gelen tazminat doğurucu olaylarda da yine tazminat tahsili yapılmaktadır. Ancak bunun için kazanın hangi ülkede meydana geldiğine ilişkin öncelikle büromuzla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Sigorta hukuku alanında verdiğimiz hukuki hizmetleri aşağıda genel başlıkları ile sıralayacak olursak,

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Zorunlu Trafik Sigortası)‘ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar : Destekten yoksun kalma tazminatı (ölüm halinde), sürekli ve geçici işgöremezlik tazminatı ( yaralanma halinde), Bakıcı gideri tazminatı ( Yaralanmalar ), sağlık harcamalarının tahsili, Cenaze giderlerinin tahsili manevi tazminat, araç değer kaybı tazminatı, araç tamir masrafları, ve bu poliçe türüne ilişkin diğer her türlü uyuşmazlıklar
 • Yabancı plakalı araçlar ve yabancı sigorta şirketlerinin sigorta poliçelerinin söz konusu olduğu kazalarda tazminatın tahsili
 • Kara Taşıtları Kasko Sigortası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Emeklilik sigortası, sağlık sigortasıve hayat sigortası kapsamında doğan uyuşmazlıklar
 • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri
 • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan uyuşmazlıkların takibi
 • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması
 • Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görene veya 3.kişilere rücu işlemleri
 • İhtiyari sigortalara ilişkin oluşan uyuşmazlıklar
 • Sigorta Hukuku açısından önleyici danışmanlık hizmetleri

Yukarıda sayılanlar dışında sigorta hukuku mevzuatından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığa ilişkin bu alanda uzman ekibimizle iletişime geçebilir ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.