İş Hukuku Davaları

İş hukuku temel anlamda iş hukukunun işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. Söz konusu iş hukuku olduğu zaman yalnızca hizmet akdinden doğan ve bağımlı hizmet yükümlülüğü içerisinde olan insan ilişkilerini de kapsamaktadır. İş hukuku çalışan, işveren ve devlet ile ilgili ilişkileri düzenleme amacıyla yola çıkmaktadır. Devletin iş hukuku süreçlerine müdahil olması ise onu karma hukuk kapsamına yaklaştıran etkenlerden bir tanesidir. İş hukukunun yalnızca hizmet sözleşmesinin tarafları arasındaki ilişkileri düzenlediğini değil, aynı zamanda taraflardan her birinin üye olabileceği örgütler ile olan ilişkilerini düzenlediğini de söyleyebilir. Buna göre de iş hukuku kendi içerisinde de bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ayrı dallarda incelenmektedir.

Her hukuk alanında olduğu gibi iş hukuku işçi ve işveren ilişkileri kanunlarına uygun şekilde düzenlenmesinde olanak sağlayan iş hukuku avukatları bulunmaktadır. İş hukuku avukatı genellikle işçi ve işverenlerin herhangi bir durum söz konusu olduğunda başvurdukları uzman kişilerdir. İş hukuku avukatı ona göre yönlendirme ve her türlü iş davalarını ile yakından ilgilenir ve prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır.
İş mahkemesi avukatı en başta sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmenin uygulamaya konulması ve uygulamadan ötürü doğacak hak ve alacaklar ile birlikte oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi de yer almaktadır.

Deneme Süreli Hizmet Sözleşmesi: İşçinin işte verimli olup olmadığına bağlıdır. İşçiler deneme sürecindeyken istedikleri zaman sözleşmeleri feshedebilirler. Deneme süreleri en fazla 2 ay olabilir. Bazı toplu sözleşmelerle kararlaştırılırsa 4 aya kadar arttırılır.
Tam Süreli – Kısmi Süreli Hizmet Sözleşmesi: işçinin normal haftalık çalışma süresi tam süreli çalışan işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmiş ise kısmi süreli sözleşme olmaktadır. Eğer işçinin yasal çalışma süresi içinde veya yakın olarak çalışacağı kararlaştırılmışsa tam süreli hizmet sözleşmesi vardır.

Çağrı Üzerine Çalışma – Kısmi süreli sözleşme arasında yer almaktadır. İşçinin ne zaman ve ne kadar kalacağı taraflarca belirlenmektedir. İşçinin ne kadar çalışacağı belli değildir. Bu çalışma süresi hafta, ay veya yıl gibi belirli zaman diliminde işçinin ne kadar süre çalışacağını eğer taraflar belirlemez ise işverenin haftalık 20 saat iş vermek zorundadır. Bu süreler içerisinde işçi çalıştırılmazsa dahi ücret ödenir. Ve yükleme boşaltma, tamir işleri her zaman olmayan işler bu kapsama girmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir