İş Kazaları Ve Avukat Temini

İş Kazaları tazminat davaları: Bir işverenin işyerinde çalışan işçinin iş sebebi ile yaranması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan maddi ve manevi tazminat davasıdır.

İş kazaları hem asıl işverene ve hem de tüm alt işverenlere (taşeron) karşı açılabilir.

İş Kazası sayılan haller Nelerdir?

İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü bedensel ve ruhsal zararlar iş kazası sayılmaktadır. İşçinin ne şekilde yaraladığının pek bir önemi olmadan, işçinin maruz kaldığı olay işyerinde gerçekleşmişse, iş kazası olarak kabul edilir ve tazminat davası açılmaya konu edilebilir.

İşverene bağlı olarak çalışan işçinin görevli olarak işyeri dışında başka yere gönderilmesi nedeni ile asıl işini yapmaksızın bu sürede içerisinde işçinin maruz kaldığı fiiller iş kazası olup tazminat davasına konu olabilir.

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeni ile işçi kendi adına veya hesabına bağımsız çalışıyorsa ve gerçekleşen her türlü olay iş kazası sayılabilir.

Emziren kadın işçinin, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlar maruz kaldığı herhangi bir kaza iş kazası olarak kabul edilir.

İşçiye işveren tarafından sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere gidiş veya gelişlerinde meydana gelen kazalar, iş kazası olarak sayılır.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi (Zamanaşımı)

İş kazaları nedeni ile tazminat açma süresi, diğer adıyla zamanaşımı; iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. İş kazası neticesinde yaralanma veya ölüm olması arasında genel zamanaşımı bakımından bir fark yaratmamaktadır.

Özellikle belirtmek gerekir ki, bir iş kazası sonrası ceza davası açılmışsa ve ceza davasının zaman aşımı süresi daha fazla ise, iş kazası nedeni ile tazminat davasında da ceza davası zaman aşımı süresi uygulanmaktadır.

Zaman aşımı süresinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise iş kazasında maluliyet (yaralanma) vakasında maluliyet oranının tespit edilmemesi gibi bir durumda zamanaşımının başlayamamasıdır. Maluliyetin “gelişen bir durum” nedeniyle artması halinde, zamanaşımı süresi maluliyetin kesin olarak tespit edildiği son rapor tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir